Болты ГОСТ 7798-70

Болты / Болты ГОСТ 7798-70
Болт М22х30 14х17н2 ГОСТ 7798-70
195 руб. /кг
08.04.2019
Болт М20х150 ст35 ГОСТ 7798-70
100 руб. /кг
08.04.2019
Болт М30х170 ст20 ГОСТ 7798-70
95 руб. /кг
08.04.2019
Болт М30х220 40х ГОСТ 7798-70
110 руб. /кг
08.04.2019
Болт М22х50 30ХГСА ГОСТ 7798-70
115 руб. /кг
08.04.2019
Болт М42х80 30ХГСА ГОСТ 7798-70
115 руб. /кг
08.04.2019
Болт М10х120 ст45 ГОСТ 7798-70
105 руб. /кг
08.04.2019
Болт М24х220 30ХГСА ГОСТ 7798-70
115 руб. /кг
08.04.2019
Болт М6х160 30ХГСА ГОСТ 7798-70
115 руб. /кг
08.04.2019
Болт М42х100 ст3сп ГОСТ 7798-70
85 руб. /кг
08.04.2019
Болт М6х180 40х ГОСТ 7798-70
110 руб. /кг
08.04.2019
Болт М8х240 20х13 ГОСТ 7798-70
175 руб. /кг
08.04.2019